รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
20
10
-
-
-
 
Remark :
1
จิรพงศ์  สมงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ประกาศิต  เกิดศรีทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
ณรงค์ศักดิ์  จิตติศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
ทัตพล  สานุสันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
องครักษ์  สารีบุตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
21
-
-
-
 
Remark :
8
สถิตย์  สุดสังข์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
คมกริช  แก้วคำจันทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
ธนาพร  แคนชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3
พรเทพ  ถิ่นบางบน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
สิทธิพงศ์  คำจันทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม