รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
15
พิชิต  เอี่ยมยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
จิระศักดิ์  เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
สรวิศ  เรียบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
รัชชานนท์  จันทร์มฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
สุกฤษฎิ์  พรมเนตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
0
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
8
15
-
-
-
 
Remark :
2
วายุ  พิลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
ยุทธภูมิ  บุญดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
ธีรภัทร์  ชินฮาด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
นราธิป  สารศิริ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
วัชชรา  คีรีวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม