รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
14
10
-
-
-
 
Remark :
9
ชยรพ  อุตตะระนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
ศราวุธ  มีศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
ณัฐกิตติ์  กลับขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
วิริกร  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
ภคพงศ์  พรเจริญวิโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ทักสิน  แสนเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
ชัชพงศ์  ยางงาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
ณัฐวุฒิ  จันทนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
วิศรุต  ว่องวิทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม