รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
6
13
-
-
-
 
Remark :
3
จตุรงค์  แก่นโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
กสิณเทพ  กุลกิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
สุพิสิทธิ์  วันแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
อมรฤทธิ์  ทัพแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
1
จิรพงศ์  สมงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ประกาศิต  เกิดศรีทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
ณรงค์ศักดิ์  จิตติศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
ทัตพล  สานุสันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
องครักษ์  สารีบุตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม