รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
8
สมพงษ์  จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
จิรโชติ  หินกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
พรเทพ  มะณีนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
จุมพจน์  ชินคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
16
17
-
-
-
 
Remark :
5
มงคล  มาตผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
ราเชนทร์  อวนป้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
ชัยวัฒน์  บุญทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
จักรินทร์  พินธุกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม