รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
ราชา  คำโฮง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
พุทธรักษ์  ปัทเขียว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ทิวากร  สลักษร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
เนติพงษ์  ระดาบุตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
จักรพรรดิ  พลสาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
14
-
-
-
 
Remark :
4
ณัฐพงษ์  เพชรแสง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
สุรชาติ  ไชยวงค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
สิทธิพงษ์  คงโคตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
ปรเมธ  คนเชื้อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
ณรงค์ศักดิ์  ทองสว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม