รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M26 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
18
21
-
-
 
Remark :
8
สมพงษ์  จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
จิรโชติ  หินกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
พรเทพ  มะณีนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
จุมพจน์  ชินคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   
2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
20
21
23
-
-
 
Remark :
17
ปุญญวีร์  แดงเปีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
ธวัชชัย  บุญศัพท์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22
ฮานิฟ  สาแลแม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
เราะห์มัน  ยะโก๊ะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
รุสดี  หลีเหร็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม