รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M29 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
16
21
-
-
 
Remark :
2
ราชา  คำโฮง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
พุทธรักษ์  ปัทเขียว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ทิวากร  สลักษร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
เนติพงษ์  ระดาบุตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
จักรพรรดิ  พลสาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
13
21
18
-
-
 
Remark :
7
วันชนะ  รัตนธรินทร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
5
ปุรเชษฐ์  ยอดแสน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4
ณัฐพงศ์  พนมจันทร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1
ไกรสร  ใหญ่ปางแก้ว
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6
สุภกิจ  แก้วทุ่ง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม