รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M31 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
23
21
21
-
-
 
Remark :
15
พิชิต  เอี่ยมยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
จิระศักดิ์  เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
สรวิศ  เรียบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
รัชชานนท์  จันทร์มฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
สุกฤษฎิ์  พรมเนตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
14
19
-
-
 
Remark :
2
วรวัตร  ยืนยง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9
บดินทร์  เบ็ญจรุณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1
สราวุธ  น้อยศรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13
ธนา  กรณีย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14
ธันยวุฒิกรณ์  งามสนิท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม