รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M32 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 32
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
7
วิชญ์พล  ศรีเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
ถิรมนัส  สุดใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
กฤษฎา  คงกิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
กิตติธัช  บุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
วรวุฒิ  ศรีเจ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
19
17
-
-
-
 
Remark :
1
วีรวัฒน์  ไพฑูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
อิศรา  ศรีษาพุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
ทวีทรัพย์  เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
สัณฐิติ  ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
ธาดาพร  ขำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม