รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
18
13
-
-
 
Remark :
3
ทิพานัน  ทองเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
จิราวรรณ  เรืองสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
กัลยา  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
ช่อผกา  ชำนาญอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
ชนัญชิดา  จิสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
24
21
21
-
-
 
Remark :
6
ชัญญาภร  แก้วดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
ณัฐธิดา  มะโนสมุทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
จิรสุตา  จันทะวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
ชลธิชา  อุตมะธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
สาวิณี  สายชลรำไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม