รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
10
19
-
-
-
 
Remark :
5
ชฎาภรณ์  สุเพ็งคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
นันทวดี  ขอดคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
เนตรชนก  อาจสมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
อรอุมา  แก้วมะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
ศิริลักษณ์  สุตนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
สาวิตรี  ธงอาษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
อาทิตยา  คันทะศร
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
นงลักษณ์  ป้องหม้าย
มหาวิทยาลัยพะเยา
1
วรรณิภา   อินต๊ะประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
สมหญิง  อาข่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม