รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
10
14
-
-
-
 
Remark :
6
ชัญญาภร  แก้วดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
ณัฐธิดา  มะโนสมุทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
จิรสุตา  จันทะวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
ชลธิชา  อุตมะธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
สาวิณี  สายชลรำไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
12
อุทุมพร  โชติจริยากุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
ธิติมา  เหยียดกระโทก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
พรภิรมย์  อุดมลาภ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
นิรชา  ถวิลถึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
ธัญนันท์  มาลี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม