รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
10
21
21
-
-
 
Remark :
3
ทิพานัน  ทองเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
จิราวรรณ  เรืองสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
กัลยา  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
ช่อผกา  ชำนาญอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
ชนัญชิดา  จิสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
16
19
-
-
 
Remark :
5
พัชรันทร์  เบ้าหิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
ชลธิชา  หารแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
อนัญลักษณ์  ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
ปิยฉัตร  เพ็งพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
พิมพ์ชนก  สิทธิเดช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม