รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
5
7
-
-
-
 
Remark :
3
ประภัสสร  เกตุคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
คัททรียา  หลีดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
โสรญา  เพ็ชรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
พันทิวา  โรจนไพบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
ปานกมล  จรูญรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   
2
สถาบันการพลศึกษา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
14
ศิรินันท์  เขียวปัก
สถาบันการพลศึกษา
9
รัศมี  ทองโสด
สถาบันการพลศึกษา
1
จุฑาทิพย์  กันทะธง
สถาบันการพลศึกษา
2
ปณิดา  พลา
สถาบันการพลศึกษา
15
วิภาดา   จิตพรวน
สถาบันการพลศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม