รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
7
ธนิชา  ดากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
ฤดี  แกมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
ไพรินทร์  ดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
ณัฏฐ์นรี  ผลฉัตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19
วิสุทธิณี  จันทรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
0
มหาวิทยาลัยบูรพา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
14
14
-
-
-
 
Remark :
9
กนกกาญจน์  ทองเหมาะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
สราภรณ์  วิสุทธิรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
สวิตา  ปะตังทะสา
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
ศิริวิมล  กิ่งมั่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
ประกายมาศ  สุวรรณสนธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม