รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 24
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
9
14
-
-
 
Remark :
1
จุฑามาศ  ชีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ศุภานัน  ผิวขำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
ศิริบูรณ์  คำพิศาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
ทิพย์วรรณ  กันทะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
14
21
21
-
-
 
Remark :
11
ทิวาพร  เนื่องจำนงค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
พรทิพย์  ขจรชัยฤทธิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
วาสนา  สร้อยระย้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
บุญชิตา  แสวงสอน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4
ณิชาภัทร  มาภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม