รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย W25 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
12
เพ็ญนภา  ทองศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
กานดา  ไพรบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
บุญญารัตน์  หอมหุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
สุธิตา  เบ้าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
วรรณา  นามทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   
0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
16
15
-
-
-
 
Remark :
11
ทิวาพร  เนื่องจำนงค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
พรทิพย์  ขจรชัยฤทธิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
วาสนา  สร้อยระย้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
บุญชิตา  แสวงสอน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4
ณิชาภัทร  มาภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม