รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย W28 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 28
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
9
8
-
-
-
 
Remark :
7
ณัฐวดี  อ่วมกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
พรไพรินทร์  แป้นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
อาทิตยา  กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
ชลธิชา  กลับมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
นิตยา  ศรีสุขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
12
อุทุมพร  โชติจริยากุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
ธิติมา  เหยียดกระโทก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
พรภิรมย์  อุดมลาภ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
นิรชา  ถวิลถึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
ธัญนันท์  มาลี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม