รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M26 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
20
-
-
-
 
Remark :
9
ปองพล  พันทสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
ปณิธาน  ปิยปริญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
วิชาญ  ปอยมะเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
22
-
-
-
 
Remark :
4
ณัฐวุฒิ  เครือยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
นาวิน   หมื่นหาวงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
สุทธิพงษ์   พรหมทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม