รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M27 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
2
เฉพาะกิจ  สิงห์พิม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
10
ธนพล  ทรัพย์เย็น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
9
ภาณุวัฒน์  ขวัญเทพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
11
14
-
-
-
 
Remark :
11
กัณฑ์เอนก  ดวงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
มงคล  เสือไพรงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12
เรืองศักดิ์  แสวงสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม