รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M28 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 28
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
21
10
-
-
 
Remark :
7
ภูมินทร์  แสนโคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1
วัชรพงศ์  การะวิโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
สมัคร  เทียมคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
15
21
-
-
 
Remark :
1
ณัฐพล  สมสะอาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
พงษ์ศักดา  จันริสา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม