รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M31 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
19
15
-
-
-
 
Remark :
5
ธีระวัฒน์  เชอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
ธนพล  สุกใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
พัทธดนย์  ชุยถู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
3
สันติสุข  ผลงาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ณัฐกมล  กาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
จรัสแสง  แพงโน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม