รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M33 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 33
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
สถาบันการพลศึกษา
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
22
-
-
-
 
Remark :
6
กฤษฎา  เนาว์สา
สถาบันการพลศึกษา
3
นัฐพงษ์  ทองชัย
สถาบันการพลศึกษา
7
พูลชัย  โวทาน
สถาบันการพลศึกษา
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
9
20
-
-
-
 
Remark :
4
ณัฐวุฒิ  เครือยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
นาวิน   หมื่นหาวงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
สุทธิพงษ์   พรหมทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม