รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย สาย M36 รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 36
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
12
-
-
-
 
Remark :
3
สันติสุข  ผลงาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ณัฐกมล  กาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
จรัสแสง  แพงโน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
10
จุฑาวัฒน์  ศรีทอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
กรกฎ  กมลภพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8
สมศักดิ์  คำเวียง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม