รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย สาย W26 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
12
20
-
-
-
 
Remark :
1
อารีรัตน์  เกนขุนทด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
จิตรา  ทองแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
บุญศรี  บุญมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
2
สถาบันการพลศึกษา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
22
-
-
-
 
Remark :
6
สุดารัตน์  ทองโคตร
สถาบันการพลศึกษา
3
สุวิชชา  สารบุตร
สถาบันการพลศึกษา
4
อารียา  หอมดี
สถาบันการพลศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม