รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย สาย W28 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 28
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
10
-
-
-
 
Remark :
2
โสรยา  ปาณะโส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
บูรยา  ไชยแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
หทัยชนก  คำตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
18
ชลธิชา  ชา สงผัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
อทิตยา  สุกใส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
แพรพลอย  หยองทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม