รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย W30 รอบ รอบสาม
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
21
19
15
55
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
17
21
21
59
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1
21
19
13
53
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
18
21
21
60
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แต้มรวม
119:108
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
 กานดา  ไพรบึง
ทีม ก  
12
 เพ็ญนภา  ทองศรี
ทีม ก  
8
 สุธิตา  เบ้าทอง
ทีม ก  
7
 วรรณา  นามทอง
ทีม ข  
9
 ภัทรา  ศรีสมุทร
ทีม ข  
3
 สุพิชญา  เบ็ญมาศ
ทีม ข  
7
 ภัททิยา  ภควัตมานพ
ทีม ค  
6
 ผกามาส  เสวะนา
ทีม ค  
1
 ศิรินท์ญา  จันทสิทธิ์
ทีม ค  
4
 ชนาภา  สถาพร
ทีม ก  
6
 สิริพร  พบขุนทด
ทีม ก  
11
 อารยา  สมพงษ์ศร
ทีม ก  
18
 ชลธิชา  ชา สงผัด
ทีม ข  
10
 แพรพลอย  หยองทอง
ทีม ข  
16
 ฉัตรยา   ชูสุวรรณ
ทีม ข  
12
 อทิตยา  สุกใส
ทีม ค  
5
 พนัฐฎา  ภักดีโยธา
ทีม ค  
7
 พุทธิดา   เมืองแก้ว
ทีม ค