รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย W33 รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
14
11
0
25
-
จบการแข่งขัน
สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
10
18
0
28
-
จบการแข่งขัน
สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
84:53
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
4
 ชนาภา  สถาพร
ทีม ก  
6
 สิริพร  พบขุนทด
ทีม ก  
11
 อารยา  สมพงษ์ศร
ทีม ก  
12
 อทิตยา  สุกใส
ทีม ข  
5
 พนัฐฎา  ภักดีโยธา
ทีม ข  
7
 พุทธิดา   เมืองแก้ว
ทีม ข  
18
 ชลธิชา  ชา สงผัด
ทีม ค  
10
 แพรพลอย  หยองทอง
ทีม ค  
16
 ฉัตรยา   ชูสุวรรณ
ทีม ค  
15
 วิภาดา   จิตพรวน
ทีม ก  
14
 ศิรินันท์  เขียวปัก
ทีม ก  
1
 จุฑาทิพย์  กันทะธง
ทีม ก  
9
 รัศมี  ทองโสด
ทีม ข  
8
 มาศพัฒน์  เมธาพันธ์พิชิต
ทีม ข  
12
 ณัฐริกา  เวียงสิมา
ทีม ข  
5
 ณีรนุช  ภูนา
ทีม ค  
6
 สุดารัตน์  ทองโคตร
ทีม ค  
11
 มัลลิกา  บุญทด
ทีม ค