SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
บุคคลเดี่ยวชาย กระดานที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ธนกร  คงความขยัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
329
1
1
ณัฐกิตติ  ชารี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
370
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer