SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อภินันท์    
นามสกุล
แสงทอง
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
 
     
Sponcer
Sponcer