SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ญาณิศา    
นามสกุล
แกล้วกล้า
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 100 เมตร - หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 
     
Sponcer
Sponcer