SAT GRS

    สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล   
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
Gold
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
Gold
เรือพาย
กรรเชียงบก ชาย 1 คน ระยะ 500 เมตร มือใหม่
Gold
เรือพาย
กรรเชียงบก ทีมชาย 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่
 
 
 
 
 
 
Gold
หมากกระดาน
หมากล้อม บุคคลหญิง
Silver
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
Silver
เทควันโด
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
Silver
เรือพาย
กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน - หญิง
Bronze
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
Bronze
เทนนิส
ทีมชาย
 
 
 
Bronze
เรือพาย
กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
หมากกระดาน
หมากล้อม บุคคลชาย
สรุปเหรียญ   4 Gold     3 Silver    5 Bronze
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer