SAT GRS

    สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
Gold
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
Gold
เพาะกายและฟิตเนส
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
Silver
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
Silver
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
Silver
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
Silver
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
Silver
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
Bronze
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
Bronze
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
Bronze
เพาะกายและฟิตเนส
Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.
Bronze
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
สรุปเหรียญ   2 Gold     5 Silver    5 Bronze
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer