SAT GRS

    สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
Gold
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
Gold
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - หญิง
Gold
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
Silver
กรีฑา
กระโดดไกล - หญิง
Silver
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
Silver
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - หญิง
Silver
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
Silver
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
Silver
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
Bronze
กรีฑา
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
Bronze
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
Bronze
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
Bronze
กรีฑา
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย
Bronze
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
Bronze
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
สรุปเหรียญ   5 Gold     7 Silver    6 Bronze
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer