SAT GRS

    สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
Gold
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
Silver
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
Silver
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
Bronze
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
Bronze
หมากกระดาน
หมากล้อม คู่ชาย
 
 
 
Bronze
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปเหรียญ   1 Gold     2 Silver    3 Bronze
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer