SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พิมพ์ชนก    
นามสกุล
เกอะประสิทธิ์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทนนิส
  ทีมหญิง
 เทนนิส
  หญิงคู่
 
     
Sponcer
Sponcer