SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
คณิศร    
นามสกุล
เจียงแก้ว
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  ชายคู่
 เซปักตะกร้อ
  ทีมเดี่ยว - ชาย
 
     
Sponcer
Sponcer