SAT GRS
รายการ กรีฑา 
กระโดดสูง - ชาย ทศกรีฑา4  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1714
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
4703
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
3308
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
0310
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5
6001
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
4704
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
0209
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8
1720
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
4201
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer