SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
4916
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
3
4014
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
5303
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
6041
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
2206
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
0916
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
3318
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer