SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer