SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
11
7
9
3
18
17
2
4
23
8
25
6
10
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
12
7
8
11
1
16
15
17
21
22
20
13
18
9
5
2
14
6
4
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer