SAT GRS
รายการ กรีฑา 
กระโดดไกล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1734
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
0218
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
4919
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
4
2412
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
5
3214
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
4604
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
1728
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
1310
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9
2114
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
1603
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
11
2111
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
0212
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13
5509
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
6045
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
15
0320
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16
4912
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
17
4814
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
18
0812
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
0915
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer