SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างค้อน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
6039
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
0213
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
2109
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
4921
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
5
4609
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
0321
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
0611
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer