SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:25 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
0911
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
0714
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
0403
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4
2414
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
5
4923
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
6
1744
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
1315
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8
1510
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
0814
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
1509
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
2205
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
1604
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
13
0810
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
4013
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
1603
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
16
4706
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17
2307
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
1317
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
19
0326
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
20
5216
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer