SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
5603
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
0707
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
6003
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
4
1709
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
2512
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6
3701
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
0309
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
8
1705
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
2901
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
1305
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer