SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18:35 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
5211
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
4602
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
0206
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
1721
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
6017
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
2503
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
7
0318
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
8
4807
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer