SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19:10 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2206
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
1311
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
0217
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
6041
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
5
5213
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
4916
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
7
3316
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
4915
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer