SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
0601
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
2804
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3
6024
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
4
1707
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
0315
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6
6015
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
7
3304
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
4905
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer