SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
Standard Class E Single Dance (Slow Foxtrot) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
25
25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
28
28
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
41
41
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
49
49
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
76
76
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
77
77
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer